Namaste India 2010, Japan, Acharya Aman

Yogajyoti seminar by Acharya Aman

Acharya Aman with MDH Masala King Mahashya Ji (92 years old Karm Yogi)

ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 82 ਸਾਲ, ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਕਿਉ?